KAMU ÇALIŞANLARININ STRESKAYNAKLARI VE PERFORMANSA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 251-259
Year-Number: 2015-5

Abstract

Stres, insan hayatının her anında varolmakta ve insanları çeşitli biçimlerde etkilemektedir. Günlük hayatın her anında karşımıza çıkabilen stress bireyleri farklı olaylar karşısında çaresiz bırakabilmekte ve insanları farklı çözüm yolları armaya itmektedir. Bu durum insanların yaşam kalitesini de etkilemektedir. Bireyler evinde, işinde, alışverişte kısacası günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar sebebiyle strese maruz kalmaktadırlar. Bu durum bireylerin evinde ailesine karşı, işinde iş ile ilgili konularda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda sıkıntı yaşamalarına sebep olmaktadır. İş hayatında stres ise bireylerin iş verimini ve performansını etkilemektedir. Bireyin performansına etki eden stresin pek çok kaynağından biri olabilmektedir. Bireylerin tepkileri stresin kaynağına göre farklılık göstermektedir. Eğer örgütsel yapı çalışanları olumlu yönde etkiliyorsa olumlu stresten söz edebiliriz ancak, aksi durumda bu söz konusu dahi olamamaktadır. Bir başka açıdan bireyin kendi psiklojisinin çalıştığı ortamdaki psikoloji ile ters düşmesi durumunda olumsuz stress ortaya çıkabilmekte ve bireyin psiklojisinin performansına olumsuz yansımasına sebep olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı kamu çalışanları arasında stresi ve stresin kaynaklarını ortaya koyup çalışanların performansına etkilerini irdelemektir.

Keywords

Abstract

Stress is existing in every moment of human life and affects people in various ways. Daily stress can manifest in every moment of life i

Keywords