AHMET ALTAN’IN ŞEYH KARAKTERİ “YUSUF EFENDİ”NİN DİN ALGISI

Author:

Year-Number: 2015-5
Number of pages: 260-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Romancıların bazı karakterleri, diğerlerinin arasından sıyrılıp okuyucunun zihninde daha kalıcı bir yer edinir. Bu kişilerin sözleri, yorumları, tespitleri roman kurgusundan taşıp gerçek hayata da yansır. Okuyucu, bu karakterlerin yardımıyla hadiselere yeni bir bakış açısı kazanır. Özellikle din gibi önemli bir hususta, karakterlerin sarf ettikleri her sözün ayrı bir önemi vardır. Ahmet Altan’ın üç romanında yer verdiği Şeyh Yusuf Efendi de benzer özellikler taşır. Bir Rufai şeyhi olan Yusuf Efendi’nin dini algılayışı ve yaşayışı bazı romanlarda görülen gerici ve yobaz şeyh karakterlerinden çok uzaktır. Bireysel ve toplumsal meselelere hakiki bir Müslüman gibi yaklaşan Şeyh Yusuf Efendi, kendi menfaatlerini hiçbir zaman ön planda tutmaz. Bu çalışmada Ahmet Altan’ın Kılıç Yarası Gibi, İsyan Günlerinde Aşk ve Ölmek Kolaydır Sevmekten romanlarında yer alan Şeyh Yusuf Efendi karakterinin din algısının ne şekilde olduğu incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Some characters of the novelist, establishes a more permanent place in the reader's mind, slipping among others. The utterances, comments and assessments of these people are reflected in real life, flowing from fiction novel. Reader gains a new perspective over the incident by means of these characters. Especially in an important issues such as religion, each utterances mentioned by these characters have a separate importance. Sheikh Yusuf Efendi included in three novels of Ahmet Altan has also similar characteristics. With perception of religion and his way of life, Yusuf Efendi, a Rufai sheikh, is so far different from the reactionary and bigoted sheikh character seen in some novels. Sheikh Yusuf Efendi approaching i

Keywords