ORTADOĞU İSLAM HALKLARININ KÜLTÜREL PSİKOLOJİLERİNİN OLUŞUMUNDA “EHVEN-İ ŞER” DÜŞÜNCESİNİN ETKİSİ, TARİHSEL KÖKLERİ; KÜLTÜREL-SOSYAL ALANLARDAKİ YANSIMALARI

Author:

Number of pages: 290-299
Year-Number: 2015-5

Abstract

Medeniyetleri oluşturan insansa, insanı oluşturan temel dinamizmin onun yaşadığı psikolojik derinlik olduğu kesindir. Toplumlar barındırdığı bireylerin bileşkeleridir. Tarihi yapan, yazan bu bireylerdir. Bu bireylerin yetiştirilme tarzları, algılamaları toplumların kültürel karakterini oluşturur. Bu şekilde toplumlar, uluslar, bu psikolojik yapılarını, genetik kültür kodlarını sanki birer biyolojik genler gibi nesilden nesile aktarırlar. Bu kültürel kodlar, toplumun siyasal, ekonomik, dini yapılarına şekil veren en önemli etkenlerin merkezinde yer alır. Modern Davranış bilimlerinde bu durum arketip kavramıyla ifade edilmektedir. Bu çalışmada İslam toplumlarının düşünce dünyasında büyük yeri olan siyasi, kültürel, sosyal düşüncenin birçok alanına etki etmiş olan “Ehveni Şer Düşüncesi” ve bunun kültürel, siyasi, iktisadi psikolojiye yansımaları üzerine, tarih ve psikoloji bilimlerinden yardım alınarak konu irdelenmeye çalışıldı.

Keywords

Abstract

If human is the one founding civilizations, the fundamental dynamism generating human is certainly the experienced psychological depth. Societies are the resultants of their hosted i

Keywords