EĞİTİM ve FEN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KOROZYONUN ÇEVRESEL ETKİLERİ İLE İLGİLİ ALGILAMALARI

Author:

Year-Number: 2015-5
Number of pages: 300-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada eğitim ve fen fakültesi öğrencilerinin korozyonun çevresel etkilerini algılama düzeylerinin bulunması amaçlanmıştır. Araştırma 2014-2015 öğretim yılının bahar döneminde Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalında okuyan öğrenciler, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalında okuyan öğrenciler, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri, Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri ve Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri olmak üzere toplam 345 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Öğrencilere Korozyonun Çevresel Etkilerini Algılama Ölçeği uygulanmış ve uygulanan ölçekten elde edilen verilerin analizinden eğitim ve fen fakültesi öğrencilerinin korozyonun çevresel etkilerini algılamalarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuncunda elde edilen verilerden tek faktörlü ANOVA testi kullanılmış ve sınıf düzeyleri arasında korozyonun çevresel etkilerini algılamaları eğitim fakültesi öğrencilerinde öğrenim gördükleri sınıf düzeylerinde anlamlı bir faklılık bulunmamışken fen fakültesi öğrencilerinde öğrenim gördükleri sınıf düzeyinde birinci ve ikinci sınıflar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to find out perceptions of the students in the faculties of education and science on the environmental impacts of corrosion. The study was applied to 345 students attending Gazi University, Gazi Faculty of Education, chemistry teaching department of secondary science and mathematics fields, Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education, chemistry teaching department of secondary science and mathematics fields, Ankara University, Faculty of Science, chemistry department, Selçuk University, Faculty of Science, chemistry department and Gazi University, Faculty of Science, chemistry department in the spring semester of 2014 – 2015 academic years. The scale of Perceptions of the Environmental Impacts of Corrosion was applied to the students and according to the data analysis of the scale scores, it was found out that the perceptions of the students in the faculties of education and science on the environmental impacts of corrosion were medium-level. One way ANOVA test was also used for the data of the research and it was determined that there wasn’t a significant difference between the classroom levels in terms of perceptions of environmenal impats of corrosion among the students in the faculty of education while there was a significant difference between the first and second grade classes in terms of perceptions of environmenal impats of corrosion among the students in the faculty of science.

Keywords