TUNCELİ İLİ OYA ÖRNEKLERİ

Author:

Number of pages: 93-104
Year-Number: 2015-5

Abstract

Örgü sanatında önemli bir yeri olan oyacılığın geçmişi oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Anadolu kadınının geleneksel olarak günümüze taşımayı başardığı oyalar, onların zekâsını ve estetik beğenilerini bugüne aktaran el sanatları ürünleridir. “Süslemek ve süslenmek” amacıyla hazırlanan, ayrıca taşıdığı mesajla bir iletişim aracı olarak kullanılan oyalar genel olarak tığ, iğne, mekik ve firkete gibi araçlar kullanılarak yapılmaktadır. Anadolu’nun en yaygın el sanatları örneklerinden biri olan oyalar, gerek kompozisyon gerek kullanılan malzemeler bakımından birbirine benzer örnekler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Oyaların en güzel ve zengin örneklerinin görüldüğü illerden biri de Tunceli’dir. Bugüne değin çok fazla araştırmaya konu olmayan Tunceli oyaları, alan taraması şeklinde yapılan bu çalışma ile ortaya konulmaya çalışılmıştır

Keywords

Abstract

“Oya” (embroidery) making has a significant place in braiding art and its history goes back to old ages. Embroidery, managed to be brought to the present by Anatolian women traditionally, are hand crafts that present their intelligence and aesthetic perspectives to us. Embroidery is made to decorate and to be decorated and is used as a communication tool with their message, and is usually made by using crochet needles, needles, hooks and pins. Embroideries are the most widespread hand craft samples of Anatolia and they are interesting samples in terms of both composition and used material and are important cultural values of ours. Tunceli is one of the cities where we see the most beautiful samples of these cultural assets that we encounter in almost every corner of Anatolia. Rather rich samples of these are found in the region. These art works are not the subject of many researches and general characteristics of them are revealed in this study conducted by area search in the city.

Keywords