GENÇLİK, SİYASET VE MİZAH

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 264-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gençlerin siyasete katılımı, Türkiye gibi genç nüfusun ağırlıkta olduğu bir ülke için önemli bir konudur. Türk siyasi hayatında gençlerin siyasetle ilişkisi her zaman doğrusal olmamıştır. Özellikle darbe dönemlerinden sonra yaşanan depolitizasyondan en çok gençler etkilenmiştir. Bazı dönemlerde ise gençlerin siyasete ilgileri mizah ile dışa vurmuştur. Bu çalışmada günümüz gençlerinin siyaseti mizah ile özdeşleştirerek nasıl anladıklarını ölçmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın sınırlılığı 21-24 yaş arasındaki 15 gençtir. Yarı yapılandırılmış soru formundan faydalanarak gençler ile görüşülmüş ve bu görüşmeler sonucunda gençlerin siyasete ve mizaha yönelik verdiği cevaplardan ortaya çıkan bulgular MAXQDA Nitel Araştırma Programı aracılığı ile değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Young people's political participation is an important issue for a country like Turkey, where the weight of the young population. The relationship between politics and youth in Turkish political life is not always linear. Especially young people are the most affected from the depoliticization occurred after the coup period. In some periods of the youth interest in politics he was shot outside with humor. This study has aimed to measure how understand youth of politic and humor. Studies border is 21-24 ages total 15 people. We interview to youths with semi-structured interview form and we made generation from youths answers. Findings are utilized with MAXQDA qualitative survey program.

Keywords