İSLAMİ GİRİŞİMCİLİK

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 277-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih boyunca dinler ticaret yapmayı ve dinlerin gerektirdiği şekilde yaşam sürdürmeyi toplumlara öngörmüştür. Örneğin, Yahudilik dinine göre süt ürünü yapıp satan bir işletme et ürünü satamamaktadır. Hinduizm’e göre ise sığır etinin satışı yasaklanmıştır. Bazı dinlerde bayram veya önemli günlerde ticaret yapılmazken, İslam dininde hac döneminde dahi ticaret yapılabilinmektedir. Son 10 yılda yaşanan küresel finansal krizler batılı ülkeleri Petro-dolar zengini Müslüman ülkelere yöneltmiş olup, Vatikan dahil birçok kurum İslami Finansa ve İslami ekonomi modellerini inceleme konusu yaparak, finansal krizden çıkış yollarını aramaktadırlar. Bu çalışmada İslam dininde ticaret, İslami finans hususlarına değinilerek, İslami girişimcilik kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. İslami girişimciyi; imanlı, çevresine duyarlı, dürüst, zekat veren, faizsiz finansal ürünler kullanan ve faizsiz gelir elde eden kişi olarak tanımlamak mümkündür.

Keywords

Abstract

Religions, throughout history, anticipated doing business and communities to sustain life in the manner required by religion. For example, according to the religion of Judaism, a business that sells dairy product at the same time do not sells meat products. According to Hinduism, the sale of beef is prohibited. Some religions, in Bali or important days trade is not performed, while in İslam trade even during the period of the Hajj that can be possible. In the last 10 years, the global financial crisis, Western nations are Petro-dollar rich Muslim countries, including the Vatican, many institutions of Islamic Finance and Islamic Economics models by making a research subject, seeking ways out of the financial crisis. In this study, trade in İslam, Islamic finance refers to the Islamic concept of entrepreneurship matters to be explained. Islamic entrepreneur; faithful, environment-sensitive, honest, giving Zakat, interest-free and interest-free financial products that generate revenue as it is possible to identify the person.

Keywords