TÜRK MUSİKÎSİNE DAİR ANTROPOLOJİK TESPİTLER

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 290-303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Musikî; insanın mümkün olan en zengin duygularla yüklü zihnî meşguliyetlerinden ve üretimlerinden biridir. Güzel sanatların önemli bir dalını teşkil eden müzik; muhakkak ki daha ziyade içli insanlar tarafından üretilir ve dinlenir. Öte yandan; toplumsal boyutta ele alındığında; müzik lezzetinin kültürel oluşum üzerinden doğrudan doğruya sosyal sınıfla irtibatı, yadsınamaz. Bu bağlamda Türkiye’de, üst sınıflar ve şehirliler sanat musikisiyle, geniş halk kitleleri türkülerle, gecekondular arabeskle bağdaştırılır. Batı tarzı müzik ise, seçkinlerin gençlerine inhisar eder. Bu durum türkülerin kıymetini hiç de düşürmez. Onlar içinde harikulâde sanatsal oluşumlar mevcuttur.

Keywords

Abstract

Music; is a humanly preoccupation and product full of the richest possible feelings. Music, which constitutes an important branch of fine arts, is definetely made and enjoyed by sentimental people, mostly. On the other hand, when it is considered from the viewpoint of a given society; the direct connection of the music taste with the social class via cultural formation, can not be denied. In this context; in Turkey, upper social classes and city-dwellers are associated with classical Turkish music; while large masses are associated with folk ballads and shanty towns are associated with Arabesque music. As for western music style, this pertains to the young members of the elites. This situation does not at all diminish the value of the ballads. Among them there are wonderful pieces of art.

Keywords