YENİ MEDYADA DUYGUSAL REKLAM ÇEKİCİLİKLERİ İÇEREN REKLAMA VE REKLAMI YAPILAN ÜRÜNE KARŞI TUTUM OLUŞTURMADA KİŞİLİK TİPLERİNİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 99-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, yeni medyada müşterilerin duygusal reklam çekiciliklerinin kullanıldığı reklama ve ürüne yönelik tutum oluşturmalarında kişilik tiplerinin rolünün incelenmesini amaçlamaktadır. Duygusal reklam çekiciliklerinin en önemli çeşitleri mizah, korku ve seks olarak sıralanmaktadır. Duygusal reklam çekiciliklerinin en önemli görevi müşteride reklamı yapılan ürün hakkında pozitif bir tutum oluşturmaktır. Çalışmanın ilk aşamasında Gray-Wheelwright-Winer kişilik tipi belirleme testi uygulanarak katılımcılar kişilik tiplerine göre sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada ise katılımcılara duygusal reklam çekicilikleri içeren internet tabanlı video reklamlarının izletilmesinin ardından bir anket uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonuçları farklı kişilik tiplerinin reklama ve reklamı yapılan ürüne karşı farklı pozitif tutum düzeyleri oluşturduklarını göstermiştir. Çalışma pazar bölümlendirmede kişilik tiplerinin kullanımı ile özellikle yeni medyada farklılaştırılmış reklam stratejilerinin uygulanabilirliğini test etmesi yönüyle önem kazanmaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims at examining the role of personality types on attitude formation of customers in new media toward advertisements with emotional appeals and the product advertised. Most important emotional advertising appeals are humor, fear and sex. The most important mission of advertising appeals is to help customers in the formation of a positive attitude toward the product advertised. In the first phase of the study by using Gray-Wheelwright-Winer Personality Type Test, it is determined the personality types of the participants. In the second phase firstly of the study after watching internet based video advertisements with emotional appeals, a survey has been conducted with participants by implementing a questionnaire. The results of the study indicates that different personality types have different levels of positive attitude formation toward the advertisement and toward the product advertised. This study gains importance with testing the usability of differenciated advertising strategies for target markets segmented by personality type.

Keywords