AFRİKA'DA TARIMSAL VE KIRSAL KALKINMA

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afrika kıtasının büyük bir kısmında hayat günden güne daha da zorlaşmakta, bölgede yaşam, varlıklı ülkelerin gözleri önünde biraz daha kısalmaktadır. Bölgede yıllardan beri çeşitli şekillerde sözde yardım faaliyetlerinde bulunan UNEP, UNIDO, UNDP, UNECA ve IMF-Dünya Bankası gibi kuruluşların çabalarının, gelinen şu noktada, çok da işe yaramadığı görülmektedir. Afrika, başta yoksulluk, açlık ve sağlıklı suya erişim problemi olmak üzere, ülke içi çatışmalar ve doğurduğu göçmen-sığınmacı sorunu, sıtma, tüberküloz ve HIV-AIDS gibi sağlık sorunları ve son yıllarda dramatik bir şekilde kötüye giden ekonomik performans gibi pek çok sorunla başa çıkmak zorunda kalmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) rakamlarına göre, açlık, kuraklık ve kötü sağlık koşullarından 2002 yılı itibariyle Afrika’nın güneyinde günde 12-14 milyon insan etkilenmekte, özellikle yetersiz sağlık koşulları ve yetersiz beslenme sonucunda çocuk ölümleri yüzde 50 oranında artış göstermektedir. Diğer taraftan doğal kaynakların ve ekosistemin tahribatı sonucu ortaya çıkan çevresel bozulma da giderek artmaktadır. Afrika, dünyanın diğer bölgeleriyle kıyaslandığında doğal kaynaklarını çok daha hızlı bir şekilde kaybetmektedir. Örneğin, her yıl ortalama 1.3 milyon hektar ormanın yok olduğu tahmin edilen Afrika’da 1980’lerde 39 milyon hektar tropik orman yok edilmiş. 1950’li yıllardan bu yana, yüzde 65’i tarımsal arazi olmak üzere, toprak erozyonundan tahmini olarak 500 milyon hektar alan etkilenmiştir. 100 yıldan daha uzun zamandan beri başta bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere, bir çok ülkenin baskısı ve sömürüsü altında kalan Afrika, günümüzde üstesinden gelmeye çalıştığı sorunlarla kendi halinde uğraşmak durumundadır. Maalesef dışardan istenilen miktarda ve istenilen şekillerde sağlanamayan destekler, sorunların giderilmesinde yeterli olmamaktadır. Özellikle tarımsal alanlarda yeterli alt yapısı olmaması nedeniyle gerekli kalkınmayı başaramadığından, kendine yeterlik ve insanların doyması noktasında ciddi sorunlar aşılamamaktadır. Bu makalede genel olarak Afrika kıtasının tarımsal ve kırsal alandaki durumu ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The life on the huge part of Africa gets more harder from day to day, and shorten more in front of the developed countries. It is seen that the efforts of the institutions such as UNEP, UNIDO, UNDP, UNECA and IMF-World Bank don’t run into the ground at this stage. Africa is obliged to cope very much problems such as firstly poverty, hunger and accessing healthy water, conflicts in the country, immigrant-refugee problem, the health problems malaria, tuberculosis and HIV-AIDS, and slips dramatically economical performance in the last decades.According to the WHO data, in the south part of Africa affected 12-14 billion people because of hunger, drought and bad health requirements, and especially in consequence of insufficient health reqirements and undernutrition increased child death by 50%. On the other hand, the environmental degradation increases gradually generated resultant of destruction of natural sources and ecosystem. Africa loses natural sources very fast compared other regions of the world. For example, in Africa, it was deforested in tropicals by 39 billion hectares in the1980s, predicted that annually deforested average 1.3 billion hectares. From the 1950s, 500 billion hectares area was affected presumedly by soil erosion, of which rural area of 65%. For a long time more 100 years, Africa that is under the pressure of a lot of country firstly European countries, have to labor inoffensive try to overcome problems. Unfortunately, supports are fall short that quantity and forms requested being not supplied, in the solving the problems. Especially, Africa can not overcome the serious problems such as self sufficiency and eat people’s fill, because of not having sufficient substructure in the agricultural areas. In this paper, it will be deal generally the situation of Africa continent on agricultural and rural areas.

Keywords