XVIII. YÜZYILDA AMİD KAZÂSI'NDA ASAYİŞ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 339-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amid Kazâsı gibi sosyo-kültürel ve etnik çeşitliliğin fazla olduğu bir bölgede gündelik hayatta kamu düzenini ve asayişi bozucu çeşitli olayların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Asayişi bozan eylemlerin başında; cinayet vakaları, gasp, yaralama, eşkiyalık olayları, mahalleden ihraç kararları ve hırsızlık olayları gelmektedir. Kamu düzenini bozan bu eylemlere devletin getirdiği çözümler ve asayişin temin edilerek adaletin tekrar sağlanması için yapılan çalışmalar arşiv vesikaları dâhilinde incelenerek bu çalışmada açıklanmaya çalışılmıştır. İncelenen dönem içerisinde bölgede meydana gelen adli olaylara devletin getirdiği çözümler çoğu kez hukuk sınırları dâhilinde olsa da, devlet gerektiğinde adaleti ve asayişi yeniden tesis edebilmek için sert uygulamalara da gitmiştir. Özellikle eşkıyalık olayları ve eşkıyalar ile mücadelede bu yöntem daha sık kullanılmıştır. İnceleme dönemi içerisinde devletin, kamu düzenini bozucu her türlü olaya doğrudan veya dolaylı olarak müdahale ettiği ve asayişin sağlanması için azami gayreti sarf ettiği anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The Amid District as a socio-cultural and disrupting public order and security in the everyday life of the regions where the ethnic

Keywords