DİVAN EDEBİYATI GELENEĞİNİN YİRMİNCİ ASIR PEYREVLERİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 350-368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Altı asırlık ömrü ile Türk edebiyatının belkemiği olmuş Divan edebiyatı, değişen siyasi ve sosyal şartlar ile gündemden düşmüş, yavaş yavaş izleri silinmiştir. Divan edebiyatına getirilen pek çok eleştiri kitaplar boyu tartışılmış, bu hususta pek çok görüş ortaya atılmıştır. Kültürün devamlılığını, asla bir noktada kesilip yeni bir kültüre geçilemeyeceğini kabul ettiğimize göre Divan şiiri kültürünün veya çalışmamızda esas alacağımız geleneğinin yakın geçmişte izlerini aramak ve bulabilmek mümkündür. Bu çalışmada Divan şiiri geleneği ve ona getirilen eleştirilerden bahsedilerek, yakın geçmişte geleneğin izinde yazmış şairler ve şiirleri ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Divan Literature, which has been the backbone of with its six century lifetime, lost popularity with the changing social and political conditions started to disappear. Lots of critics about Divan Literature were discussed and a lots of ideas were brought forward. Now that we accept the continuity of culture, it is possible to look for and to find the traces of Divan Literature in the recent past, and their poetries, will be handled being mentioned the tradition of Divan Literature and criticism brought to it.

Keywords