TARİH BOYUNCA SÜNNÎ-ŞİÎ MÜCADELESİ VE TÜRKLERİN TUTUMU

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 209-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türklerin Müslüman olması tarihin gidişatını değiştiren en önemli olaylardan birisidir. Türkler genellikle Hanefî dervişler ve âlimler vasıtasıyla Müslüman oldukları için Hanefî mezhebini benimsemişlerdir. Buna rağmen her zaman diğer mezheplere de hoşgörü göstermişlerdir. Türkler devlet işlerinde Selçuklular zamanında İranlıları, Anadolu Selçukluları zamanında Rum ve Ermenileri, Osmanlılar zamanında ise devşirmeleri kullanmışlardır.

Keywords

Abstract

Turks' choosingIslam and being Muslim is one of the most important events changing the course of history. Although Turks have generally been in the school of Hanafî in practica and Maturudî in teology, they have been tolerant towards the other sects. Turks widely benefited from Iranians during Great Seljukstime, Greeks and Armenians during Anatolian Seljukstime and Christian recruitments during Ottoman time.

Keywords