SOSYO-KÜLTÜREL KOD OLARAK TÜRKMEN KADIN GİYSİ GELENEĞİ, ESTETİK VE RİTÜEL ÖZELLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 36-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkmenistan’nın Aşgabat ve Merv Bölgesinde yapılan uzun soluklu bir alan araştırmasının ürünü olan bu çalışmada,Türkmen kadın giysilerinin ve başörtülerinin; Biçimsel ve ilkesel özellikleri, beden üzerindeki kulanım yerleri, sosyal statü göstergesi olarak ifade ettiği kodlar, mistik ve ritüel özellikleri analiz ve değerlendirmelere tabi tutularak, giysilerin Türkmen kültür gelenek ve görenekleri içerisindeki yeri ve önemi ortaya konmuştur. Günümüz Türkmenistan’ında da, halen geleneksel yapısını önemli ölçüde koruyan Türkmen kadın giysilerinin, şaysep adı verilen takılardan sonra, en önemli ikinci sosyo kültürel kod olduğu anlaşılmış olup, içerdikleri,tarihsel, dinsel, geleneksel ve sosya kültürel anlam ve önemleri nezdinde, Türkmen sosyo-kültürel dokusu çözümlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, which is a result of a long winded fieldwork in Merv region of Turkmenistan women costumes and headscarf have been analysed through their formal and principal properties, their places of use, social status symbol, the social codes they state and mystical and ritual properties that they illustrate. Thus, these costumes significance and place of use among Turkmen society has been demonstrated. At present day Turkmenistan traditional women costumes still preserves its effectual place subsequent to the traditional jewellery called “shaysep”. This study endeavours to understand Turkmen socio-cultural codes by analysing historic, traditional and religious contents of women costumes.

Keywords