TÜRK DİN MUSİKİSİNİN SAĞLIKLI İNSANLARIN ATEŞ NABIZ TANSİYON ANKSİYETE VE KORTİZOL HORMONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 253-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma Türk Din Musikisinin Sağlıklı İnsanların hormonal yapıları üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Örneklem gurubunu 49 kadın 54 erkek olmak üzere Kocaeli ilinde yaşayan 20-45 yaş aralığındaki toplam 103 sağlıklı birey oluşturmuştur. Musiki dinletilen gurup deney, dinletilmeyen grup ise kontrol gurubunu oluşturmaktadır. Deneklerden ilk safhada; bazal tükürük numunesi, ateş, nabız, tansiyon ölçülmüş ve anksiyete ölçeği yaptırılmıştır. İkinci safhada özel kulaklık vasıtasıyla akut stres sesi verilmiş ve tekrar tükürük alınmış, ateş nabız tansiyon ölçülmüş ardından anksiyete ölçeği yaptırılmıştır. Son aşamada ise deney grubuna Hüseyni makamında ney taksimleri ve ilahiler dinletilmiştir. Kontrol gurubuna ise son aşamada gözlerini kapatarak dinlenmeleri istenmiştir. Ardından ateş, nabız, tansiyon ve tükürük alınarak anksiyete ölçeği yaptırılmış, kayıt altına alınmıştır. Sonuçta; deney gurubundaki deneklerin musiki dinletisi sonrasında kortizol hormonu seviyelerinin düştüğü; kontrol grubundaki deneklerin dinlenme sonrasında kortizol hormonu seviyelerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Hüseyni makamındaki dini musiki eserleri dinlenmesi sabah oluşabilecek stres düzeyine olumlu etki ettiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was conducted in order to study the effect of the Turkish Religious Music on the hormonal structures of the healthy subjects. The sampling group was formed of one hundred three (103) healthy i

Keywords