EMİR SÂDEDDİN KÖPEK’İN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 182-190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sâdeddin Köpek, doğum tarihi ve nerede doğduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Emir Sâdeddin Köpek, gerek kökeni, hayatı gerekse devlet içerisindeki faaliyetleri, günümüz araştırmacıları tarafından derinlemesine incelenmemiş bir tarihi şahsiyettir. Türkiye Selçuklu tarihinde çok kısa bir sürede yükselip, ordu komutanı, tercüman, Emir Şikâr, Mimar, Emir, Saltanat Naibi, Melikü’l-Ümerâ (Beylerbeyi) ve Pervâne gibi görevlerde bulunmuştur. Emir Sâdeddin Köpek, Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev’i en çok etkileyen ve yönlendiren devlet adamı olarak birden ön plana çıkmıştır. Bu sayede Sâdeddin Köpek kendisine rakip olarak gördüğü devlet adamlarını tek tek bertaraf etmeye çalışmıştır. O, devletin zayıfladığı dönemde, devlet içerisinde tasfiyelerin, cinayetlerin, baskıcı rejimin had safhada olduğu, kanlı ve dehşet verici eylemlerin baş mimarı olmuştur. Sâdeddin Köpek, Türkiye Selçuklu idaresi üzerinde özellikle 1237-1239 tarihleri arasında yapmış olduğu tahribatla ülkeyi adeta bir kaos ortamına sürüklemiştir. Bu makalede Sâdeddin Köpek ve eylemleri incelenecektir.

Keywords

Abstract

Sadeddin Kopek, birth date and birthplace is not known with certainty. Amir Sadeddin Kopek, the origin of life and in the activities of the state is a historical figure not examined in depth by researchers today. Sadeddin Kopek, which has marked in the Turkey Seljuk a short time period such as two years. Amir Sadeddin Kopek rise in istate at a very short time. He was found in tasks such as the army commander, interpreter, Amir Sikar, Architect, Amir of Regents, Melikü'l-Umera/Grand seigneur (Beylerbeyi) and Pervane (financier). The amir Sadeddin Kopek suddenly came into prominence as the statesman that influenced and directed Sultan Gıyaseddin Kaykhusrav the most. He has been the chief architect of the bloody and gruesome action in the state of liquidation, murder of the repressive regimes that alarmingly at states that the period is weakened. Amir Sadeddin Kopek, Sadeddin had led to the destruction of the country of great political chaos has made the Seljuk management between 1237-1239. Sadeddin Kopek and action will be examined in this article.

Keywords