MEHMET RAUF’UN GENÇ KIZ KALBİ ROMANINDA ‘YENİ KADIN’ TİPİ

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 70-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’deki Batılılaşma macerası, köklü bir geçmişe sahiptir. Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlardaki değişme/ Batılılaşma, Tanzimat’ın ilanıyla önemli bir noktaya taşınır. Türkiye toplumu, Tanzimat ile beraber yeni bir medeniyet dairesine girer. Tanzimat edebiyatıyla başlayan edebiyat alanındaki Batılılaşma, Servet-i Fünun edebiyatıyla en ileri düzeye taşınır. Bu dönemde Batı edebiyatına ait türlerin başarılı örnekleri verilir. Özellikle roman, Batılı anlamda bir form kazanmıştır artık. Dönem romanlarında Batılılaşma sürecinin en belirgin yansıması, kadın olgusu üzerinden gerçekleşir. Mehmet Rauf, Servet-i Fünun edebiyat topluluğunun Halit Ziya’dan sonraki önemli romancısıdır. Eserlerinde genellikle aşk ve kadın konularını ele alır. Mehmet Rauf’un “Genç Kız Kalbi” adlı romanı, 1912 yılında yayımlanır. Romanda Batılılaşma olgusu, kültürel farklılıklar ve kadın hakları gibi birbiriyle ilişkili temalara yer verilmiştir. Kadın hakları, yazarın dikkatlere sunduğu en önemli temalardandır.

Keywords

Abstract

Adventure of Westernization in Turkey has a long history. Changes/ Westernization in social, political, cultural and economic fields reaches to an important point with the Tanzimat. Society of Turkey enters a new period of civilization starting with the Tanzimat. Westernization in the field of literature began with the Tanzimat literature and with Servet-i Fünun literature reached its peak. During this period, successful examples of Western literature types are produced. In particular, novel has gained a Western style. The most obvious reflection of the Westernization process in the period novel takes place over the phenomenon of woman. Mehmet Rauf is one of the prominent novelists of Servet-i Fünun literature. In his works he often dealt with issues of love and women. The novel Genç Kız Kalbi (Heart of a Young Girl) of Mehmet Rauf was published in 1912. In the novel themes such as phenomenon of Westernization, cultural differences and women's rights are dealt with. Women's rights are one of the most important themes in the novel.

Keywords