ŞAMANİZM’DE KULLANILAN SEMBOLLERİN RESSAM RAMAZAN CAN ESERLERİNE YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : Sanat Ve Mitoloji İlişkisi
Number of pages: 211-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatçı Ramazan Can Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde eğitim görmüştür. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı yüksek lisans programını tamamlamıştır. Sanatçımız aynı zamanda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışmalarına ise kendi atellesinde devam etmektedir. Şamanizm İslamiyet’in kabulünden önce Türklerin yaşamış oldukları kimine göre bir inanç sistemi kimine göre bir din kimine göre ise bir yaşam felsefesini oluşturan literatür ismiyle Şamanizm asıl ismiyle Kamlık İnancı veya Göktanrı İnancı, Tengrizim diye tanımlana bilmektedir. sanatçımız Türk kültürünün özünü oluşturan Kamlık İnancının ve Kamlık İnancının en önemli parçası olan Kam Figürü ve Kam figürüne ait nesnelerin Türk eserlerine etkileri ve Türk eserlerindeki yansımaları tespit edilip Kam figürlerinin kullandığı nesneler Görsel Sanatlar alanına ait anlatım biçimlerinden resim ve heykeller ortaya koymuştur. Bu çalışmada şamanizm’de kullanılan sembollerin ressam ramazan can eserlerine yansımaları incelenmiştir. Bu alanda çalışma ve eser yapmak isteyenler için örnek ve yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Artist Ramazan Can received his education in FineArtsDepartment of Gazi University. He completed his training program formasterdegree in main art branch of Gazi University, FineArtsInstitute. The artist, also has beenworking as researcher in thisdepartment. He maintains his works in his own workshop. Shamanismcould be defined as Tengrism, Tengri, belief of Kam in real name andShamanism in literature name, whichmeans a religionforsomepeople, a system of beliefforsomepeopleand a life philosophyforsomepeoplelivingbeforeacceptance of Islam in Turks. The artist made his drawingsandstatueswhichcontains Kam beliefandit’smostimportantpartsbyusing Kam figuresandtheobjectsbelongstothesefigures. Alsotheimpacts of thesefigurestotheTurkishartworks can be seen in his visual Works. Inthisartwor, theimpacts of theshamanismanditssymbolstothepainter Ramazan CAN’s Works wasexamined. Thiswill be theguidingworkfortheartistswhowantstowork in thisarea.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics