İPEK YOLU’NDA TÜRKLER

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 191-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihinde ana yol olarak nitelendirebileceğimiz ve bu özelliği nedeniyle de farklı ülkelerdeki halkları ve milletleri birbirine bağlayan uluslararası yollar bulunmaktadır. Bu yollardan birisi de Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan İpek Yolu’dur. Anlaşılacağı üzere bu geniş coğrafya üzerinde sadece değerli bir madde olan ipek taşınmakla kalmamış, yüzyıllar boyunca diller, dinler, kültür ve medeniyet unsurlarının da taşındığı bir yol haline gelmiştir. Kültürlerin paylaşımında son derece önemli olan bu yolu, bilindiği üzere Türkler işlek hale getiren millet olmuştur. Bunun en önemli kanıtlarından birisi olarak bu yol üzerinde Türkler tarafından inşa edilen eserler ki buna örnek olarak olan Göktürkler’den ve Selçuklulardan kalma sayısız anıtı gösterebiliriz. Ayrıca bu yolun ana noktaları olan Kaşgar, Hotan, Karaşar gibi şehirleri incelediğimizde sayısız kanıtlara ulaşabiliriz. Bu kentler Türk yurtlarını birbirine bağlarken, medeniyet seviyesi yüksek yerleşim bölgelerinin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Böyle dememizin sebebi bilindiği üzere, bu kentlerde kültürel zenginliğinle beraber maddi imkânların birleşmesi olmuştur. Belirttiğim üzere adı geçen kentlerde oluşturulan pazarlardaki tüccarlar sayesinde yeni bir kültür ortamı yaratılmış ve bu ortam bize Farabi, Birüni, Ibni Sina gibi önemli bilim adamlarının yetişmesine olanak sağlamıştır. Ortaçağ sonuna kadar doğu ve batı arasında ticaret ve aynı zamanda kültür köprüsü olarak nitelendirebileceğimiz bir yol haline gelmiştir.

Keywords

Abstract

There are international routes exist that connect folks and nations together in human history. One of the wide famous one is Silk Road that goes from Asia to Europa and Europa to Africa. As we understand later, not just the silk were carried on this road; languages, religions, cultures and civilizations were carried on this road. This road had significant factor to share the culture and Turks were the ones that made this busy. We can show the historical buildings made by Gokturk as a proof that Turks were very active on the Silk Road. We find lots of proofs on the main points of road as Kasgar, Hotan and Karasar. These cities connected Turk Countries also had a significant role for building high settlement locations. We are saying like this because it didn’t just connect the cultural values, it also united economical values. As I mention, the merchants in the Silk Road created new cultural environment that provide us to have scholar such as Farabi and Ibni Sina. This road became commercial and cultural bridge between east and west on Middle Age.

Keywords