FİLMLERDE HALKLA İLİŞKİLER: HALKLA İLİŞKİLERİN TEORİ VE PRATİKTE, 1999 VE 2013 YILLARI ARASINDA YAPILAN HOLLYWOOD FİLMLERİNDE NASIL YANSITILDIĞINA İLİŞKİN BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : İLETİŞİM-HALKLA İLİŞKİLER
Number of pages: 52-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üretim ve hizmet kalitesi artışının yaşanması ile iletişim çalışmalarının önemi daha çok artmış ve kurumların halkla ilişkiler alanına yatırım çalışmaları çoğalmıştır. Ancak halkla ilişkilerin gerek iletişim gibi soyut bir kavram ve gerek disiplinler arası çalışmalar yapması nedeni ile çalışma alanı genişlemekte, tanım ve çerçeve konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Halkla ilişkilerin ne olduğu, nasıl yapıldığı birçok akademik çalışmada bahsedildiği gibi özellikle görsel iletişimin arttığı günümüzde sinema filmlerinde ele alınmaktadır. Sinema filmleri çeşitli dönemlere ışık tutabildikleri gibi güncel gerçekleri de yansıtabilmektedir. Özellikle mesleki konularda inandırıcı olma endişesi ile gerçek hayattaki algıya uygun bir çerçeve çizilmektedir. Çalışma, halkla ilişkiler uygulamalarının teori ve uygulama bakımından uzmanları tarafından Hollywood filmlerinde yakın geçmişte nasıl temsil edildiğini ortaya koymak için yapılmıştır. Araştırmada 1999-2013 yılları arasındaki Hollywood filmleri ele alınmış ve filimler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Filmlerde halkla ilişkiler uygulamalarına ve uzmanlarına yönelik gerçek hayatta yapılan eleştirilere rastlanmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The significance of public relations, evidenced by the increasing levels of investment allocated to it, stem from its demonstrable positive impact on the achievement of various performance indicators across a range of organizational activity(ies). However, public relations is a complex field involving a range of disciplines across a number of areas. Generally, these complexities are compounded by differences over the definition of public relations and the absence of a framework to govern its practice. These difficulties are highlighted in many academic studies. In addition, arguably, the films used in this study reflect these complexities in the way they portray this field and the people working in it. This is significant as, arguably, these films can reflect the perception of public relations in the real world. This study aims to analyze the representation of public relations in recent Hollywood films in terms of theory and practice. The study uses certain Hollywood films between 1999-2013 adopting a content analysis method. These films reflect the criticisms often levelled against public relations and its experts and at the end of this article an attempt is made to make some practical suggestions to deal with these issues.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics