DEĞİŞİM VE GELİŞİMİN KAVRAMSAL ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : İŞLETME, YÖNETİM VE ORGANİZASYON.
Number of pages: 150-155
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Değişim” ve “Gelişim” kavramı 21. yüzyılda çevremizdeki tüm alanları etkilemektedir. Çevremize baktığımız zaman her şeyin çok hızlı bir şeklide değişmekte olduğunu görmekteyiz. Değişim bir başkalaşma olarak tanımlanabilmektedir. Aslına bakılacak olursa değişim ileriye doğru olabileceği gibi, geriye doğru da olabilir. Buna rağmen gelişim ise her zaman ileriye yönelik olmalıdır. Örgütlerde ayakta kalabilmek için değişmek, değişime ayak uydurmak ve gelişmek zorundadır. Bu çalışmada, değişim ve gelişim kavramlarının ne ifade ettiği ve amacın ne olduğu incelemiştir.

Keywords

Abstract

Concepts of “Change” and “Development” affect all areas in our environment in 21st century. We see when we look at our environment that everything changes very fast. Change can be defined as alteration. In fact, change may be forward, it may also be backward. Nevertheless, development should be always forward. Organizations have to change, adapt to change and develop to be able to survive. Expression of the concepts of change and development and purpose were examined in this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics