DİRİLİŞ DÜŞÜNCESİ TEMELİNDE SEZAİ KARAKOÇ’UN “ÇOCUKLUĞUMUZ” ŞİİRİNE BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 162-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sezai Karakoç, asrın idrakine uygun bir İslami anlayış geliştirmek isteyen Mehmet Akif gibi İslami kimliğiyle de tanınan büyük bir mütefekkirdir. Karakoç’un İslami kimliği “Diriliş” kavramı ekseninde döner. Karakoç’a göre “Diriliş” ümmetçe bir yeniden doğuştur. Bu yeniden doğuş İslamın doğduğu çağa yani saadet asrına dönüşle mümkündür. Bu dönüşümü sağlamada sanata ve sanatçıya çok iş düştüğünün bilincinde olan Karakoç, şiirlerinin çoğunu bu doğrultuda kaleme almıştır. “Çocukluğumuz” şiiri Karakoç’un “Diriliş” düşüncesi temelinde yazdığı şiirlerinden biridir. Bu şiir İkinci Yeni’nin bilinçaltına, derin imgelere ve alışılmamış bağdaştırmalara dayalı şiir anlayışından uzaktır. Karakoç bu şiirde, görünürde kendi çocukluğuna, özünde İslam’ın zirvede olduğu yıllara karşı özlemini dile getirmektedir. Bu çalışmada şairin “Diriliş” düşüncesi dikkate alınarak “Çocukluğumuz” adlı şiiri tahlil edilmiştir.

Keywords

Abstract

Sezai Karakoç who want to develop an Islamic mentality that appropriate on century perception and known for his Islamic identity as a great thinker as Mehmet Akif. Karakoç’s Islamic identity turns on axis of "Resurrection" concept. According to Karakoç, "Resurrection" is a rebirth as the Ummah. This rebirth is possible with return to century of happiness or era which Islam was born. Karakoç is aware of need a lot of work of art and artist for providing this transformation and most of his poems has written in this direction. "Çocukluğumuz" poetry of Karakoç is one of the poem he wrote in the basic idea of "Resurrection". This poem is far from poetry understanding which based on subconscious of second new poetry, deep image, unusual reconcile. In this poem, Karakoç expresses the longing toward apparently to his childhood, in essence to peak year of Islam. In this study “Çocukluğumuz” poetry of poet were analyzed based on poet’s "Resurrection" idea.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics