TÜRKİYE’DE GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNE SAĞLANAN SOSYAL HAKLAR

Author:

Year-Number: 2016-8
Number of pages: 92-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk literatüründe pek değinilmeyen bir konu olarak Türkiye’de gazi ve şehit ailelerine sağlanan sosyal politikaları dile getirmek ve geliştirilebilecek yeni sosyal politikalara dikkat çekmek amacıyla yapılan bu çalışma sayesinde Türkiye’de gazi ve şehit aileleri, sahip oldukları haklar konusunda genel bilgi sahibi olacaktır. Devlet tarafından kanunlarla belirlenen ve uygulanan haklar konusunda gazi ve şehit ailelerinin bilgi sahibi olmaması, maalesef onların bu haklardan tam olarak yararlanamaması demektir. Gazi ve şehit ailelerinin bu bilgi eksikliğinin giderilmesi ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi bu çalışmanın temel hedefidir. Çalışmanın sonunda gazi ve şehit ailelerine sağlanan sosyal hakların geliştirilebilmesine yönelik önerilere ve toplumun dezavantajlı kesimi olan bu kişilere yönelik yeni açılımlara yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

In order to express social policies provided to war veterans and families of martry, which is not widely spoken topic in Turkish literature, and draw attention to the new social policies which can be developed for war veterans and families, thanks to this study war veterans and families of martyr will have a general information about their rights. As war veterans and families of martry having not much enough information about their rights which are provided by government means that they couldn't get benefits from these rights. The main objective of this study is fulfiling this lack of knowledge and improving the social awarness. At the end of this study it is given place to offers for improving social rights provided to war veterans and families of martyr, and make a new expansion for those disadvantaged part of society.

Keywords