KIDEM, UNVAN VE İLK AMİR DEĞİŞKENLERİNİN GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ: DENİZLİ İLİ – METAL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Politika, Çalışma Psikolojisi
Number of pages: 115-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı metal sektöründe çalışanların kıdem, unvan ve bağlı bulunulan pozisyon gibi çalışma ilişkisi değişkenlerinin iş güvenliği kültürü üzerindeki etkisini incelemektir. Denizli İlinde 27 işletmede 854 kişi üzerinde yapılan araştırma 6 faktör ve bunların bileşiminden oluşan “güvenlik kültürü olgusu” ile yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre kıdem ve bağlı olunan pozisyon gibi değişkenler güvenlik kültürü algılarını/düzeylerini etkiler iken; unvan değişkeni güvenlik kültürü olgusu üzerinde etki oluşturmamaktadır. Ancak bu değişkenin güvenlik kültürü faktörlerinden üçünü etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study, employees who work in the metal sector is to analyse to influence of labour relation variables such as working years, position held and affiliated position on safety culture. The study, made investigation on 27 plants, 854 employees in Denizli Province, have conducted 6 factors and formed them combination with safety culture phenomenon. According to the survey, whereas variables such as working years and affiliated position have an effect upon safety culture phenomenon; variables such as position held don’t have an effect upon safety culture phenomenon. However, position held variable is affected three safety culture factors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics