KÖŞE YAZARLARININ EKONOMİK ÖNGÖRÜLERİNİN TUTARLILIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : Gazetecilik
Number of pages: 142-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülke ve dünya gündemine ilişkin konuların toplumsal düzeyde tartışılması, medyanın bilgilendirme fonksiyonuyla işlerlik kazanır. Gazeteciler, kimi zaman gündemi izleyen kimi zaman gündemi bizzat belirleyen haberleriyle, bu sürecin merkezinde yer alır. Açık veya örtülü mesajlarla zihinlerdeki dünya, toplum ve insan imajlarını şekillendirerek algısal gerçekliği inşa ederler. Ekonomi, bu algısal gerçekliklerin etkili olduğu bir alandır. Ekonominin gücüne inanan kitlelerin olumlu beklentileri, sağlam bir ekonominin de temelini oluşturur. Bu yüzden, olumlu beklentilere sahip kitlelerin varlığı çok önemlidir. Ancak, finansal işlemlerin dijitalleşmesi, ekonomileri giderek daha soyut hale getirmektedir. Modern ekonomiye duyulan güveni aşındıran bu sanallığa karşı koyabilmek için ekonominin gerçekliği teyit edilmelidir. Gazetecilerin ekonomi hakkındaki tahmin ve analizleri, ekonomik gerçekliği güçlendirebilir. Bu çalışmanın amacı, Türk ulusal basınında köşe yazarlığı yapan gazetecilerin ekonomi tahmin ve analizlerinin, ekonomik gerçekleşmelerle ne kadar uyumlu olduğunu tespit etmektir. Çalışma kapsamında, Türkiye’de yayınlanan ulusal gazetelerdeki köşe yazarlarının makaleleri içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenmiş ve ekonomik gerçekleşmelerle kıyaslanarak tutarlılıkları analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Information is one of the most important functions of the media. Discussion of national and international agenda issues at the social level shall become effective thanks to information. Journalists always take role in these processes, sometimes by setting the agenda or sometimes just by following it. Journalists’ both explicit and implicit messages construct the perceptual reality by shaping the images in people’s minds, which symbolize the world, society or human. Economics is also an important area which is effected by perceptual realities. The positive expectations of the masses who believe in the power and truth of the economy, form the basis of a robust economy. Therefore, the existence of convincing economic data and public’s confidence is crucial. However, the digitalization of finance makes economies increasingly more abstract and virtual. This virtuality is eroding the reality of modern economy and the confidence of the masses. The perceptual reality of economy should be redefined in order to resist this virtuality. Journalists’ accurate and consistent economic forecasts or analysis, can contribute to the reconstruction of economic reality. The aim of this study is to compare the Turkish columnists’ economic forecasts with the economic realization. Within the scope of the study their articles will be examined by content analysis method and consistency will be analyzed in comparison with the economic transactions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics