AŞK SIRRININ KANDİLİ EŞREFOĞLU RUMÎ

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 202-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu’da yaşayan büyük velîlerden olan Eşrefoğlu Rûmî, Divan edebiyatının önemli şairleri arasındadır. Klasik şiirimiz kaynağını ve ilhamını büyük ölçüde dini unsurlardan alır. Dini unsurların en önemlileri arasında ise tasavvuf ilk sıralardadır. Divan şiirinin teşekkülünde önemli bir yer tutan tasavvuf hemen hemen her şaire de ilham kaynağı olup onu etkisi altına almıştır. Birçok araştırmacının ortak görüşünde tasavvufun şiire ve şaire nüfuzu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Rumi, who is one of the greatest parents living in Anatolia, is among the most important poets of Divan literature. Its classic wisdom is its source and its inspiration from a great deal of religious elements. Among the most important religious elements, Sufism is the first order. Mysticism, which holds an important place in the formation of Divan poetry, is a source of inspiration in almost every poetry and has affected it. Sufi poetry and poetry influence has been identified in the consensus of many researchers

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics