DEHLEVÎ’NİN HAMSE’SİNDEKİ TEZHİP TAHRİRİ

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 174-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmamızda Emir Hüsrev Dehlevî’nin Hamse’sindeki tezhip ve minyatür kompozisyonlarını tetkik ettik. Tezhip ve Minyatür kompozisyonu açısından zengin olan mezkur eserde, mümkün olduğu kadar birbirinden farklı, değişik mesajlar veren resim motiflerini seçtik. Beş bölümden oluşan bu eserde birbirinden farklı beş manzum kıssa anlatılmıştır. Aynı tezhip kompozisyonunu ifade eden motiflerden muhtelif bir örneğini ele alıp değerlendirdik. Eserin sanatsal boyutuna geçmeden önce yazarın hayatı ve eserlerine dair kısa bilgi verilmiştir.

Keywords

Abstract

We work our Amir Khosrov Dehlevi's have examined the composition of the “Hamse” illumination and miniature. Illumination and Miniature mentioned the rich composition of the work, different from each other as much as possible, the various messages that picture motifs consisting chose. Five different stories from each section are described in this work. We evaluate and discuss various motifs expressing the same illumination of a sample composition. The work of the author's life before the artistic dimension and give brief information about the work of the conte

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics