METİN TURAN'IN ŞİİRİNDE ŞEHİRLER, ÜLKELER VE BİREY: "DALGA BOYU MED-CEZİR"

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : Eleştiri /Karşılaştırmalı Edebiyat
Number of pages: 37-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz şairlerinden Metin Turan; imge, simge ve ironi yüklü şiirleriyle çağının nabzını tutmuş, dünyanın bozuk düzenine eleştiriler getirmiş bir şair ve yazar olmanın yanında, araştırmacı, folklorist ve eleştirmen olarak Türk edebiyatına sayısız katkısı sağlamıştır. Evrensel, bölgesel, kentsel, toplumsal ve bireysel meselelere fiziksel ve ruhsal yıkımlara, çarpık kentleşmelere, ahlaki ve toplumsal yozlaşmalara, ekonomik bunalımlara, siyasi kokuşmuşluklara yer yer toplumcu gerçekçi bir dikkatle ve Marksist bir eleştiriyle sesini yükseltmekten çekinmeyen şair; bireyin özlemlerini, acılarını, aşklarını, yalnızlıklarını, isyanını, ekmek kavgasını, yaşam savaşını dizelere dökerek 'an'da geçmiş ve geleceğe dört mevsim bir tren yolculuğu yapar. Bu makalede toplumcu-gerçekçi şiirin nabzını tutarak, Metin Turan'ın Ağustos Aldı Sırlarımı (2013) adlı son şiir kitabını, dünya edebiyatında önemli bir yer edinen Marksist estetiğin kıyılarında dolaşarak metne dayalı eleştirel bir yaklaşımla inceleyeceğiz.

Keywords

Abstract

Metin Turan, one of our poets of today, has made numerous important contributions as a researcher, folklorist and critic as well as a poet and writer having kept the pulse of the age in his poems with images, symbols and irony, and criticized the broken system of the world. The poet who does not hesitate to raise his voice in regards to universal, regional, urban, social and individual affairs, physical and spiritual destructions, crooked urbanization, moral and social corruptions, financial crisis, political rottenness with socio-realistic attention and Marxist criticism, makes a four-seasons train journey to past and present in 'the moment' by reflecting the individual's longings, sorrows, love, loneliness, rebellion, bread fight, life struggle on his verses. In this article, we will examine Metin Turan's latest poetry book, Ağustos Aldı Sırlarımı (2013- August Held My Secrets), on the edges of Marxist aesthetics that has an important place in the world literature, with a textual critical approach, holding the pulse of socialist-realistic poetry.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics