GRUP BAĞ(IM)LILIĞI VEYA GÖNÜLLÜ KULLUK ÜZERİNE SÖYLEV

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : SOSYAL BİLİMLER, ÖRGÜTLER VE DAVRANIŞLAR
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grupta gözlenen düşüncelere değil, algılara yönelmiş yüksek patolojik uyumun birey üzerindeki etkisinin olumsuz olduğunu varsayabilir miyiz? Gruplarda bireyler sahih, doğal veya otantik insanlar mıdır yoksa gruba katılarak “bireysellik yitimi”yle malul, “gönüllü kulluk” ile kişilikleri çözülmüş edilgen varlıklar mıdır? Grup liderinden bağımsız bir grup psikolojisinden ve grup zihninden söz edilebilir mi? Gruplarda gözlemlenen grup davranışı ne ölçüde grup üyesi bireye indirgenebilir? Bu kuramsal ça¬lışmanın temel amacı yukarıdaki soruları cevaplandırmanın yanında, grubun bireyi nasıl etkilediği ve bireyin grubun manipülatif ortamında “bireylik yitimi” sorunuyla baş başa kalıp kalmayacağı sorusunu cevaplandırmaktır. Bu bağlamda önce grubun gerçek doğası, grup zihni, gruplarda itaat söyleminin sorunsallaştırılması, gruplarda rıza üretimi, gruplarda birey olarak kalmanın olası imkânları sorgulanmaya çalışılacaktır. Bunun için grup davranışlarının ve gruplarda birey davranışlarının genel bir analizi yapılarak birey-grup etkileşiminde bireyin konumu belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca, “birey-grup” dikotomisi açıklanarak, grup söylemine egemen olan “biz retoriği”nin neye karşılık geldiği analiz edilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Can we assume that the high-pathal harmony directed at perception, not the observed thoughts in the group, is negative for the effect on the individual? Is it true that individuals in the groups are authentic, natural or authentic people, or are they passive entities who have lost their individuality by joining the group and whose personalities have been resolved with "voluntary servitude"? Can you speak of an independent group psychology and group mind independent of the group leader? How much group behavior observed in groups can be reduced to individual group members? The main purpose of this theoretical exercise is not only to answer the above questions but also to answer how the group influences the individual and the question of whether the individual will remain in the manipulative environment of his / her group because of the "individual loss" problem. In this context, firstly the group will be tried to question the true nature of the group, the group mind, the problematization of the obedience discourse in groups, the production of consent in groups, and the possibilities of staying as individuals in groups. For this, a general analysis of group behaviors and individual behaviors in groups will be tried to determine the position of the individual in individual-group interaction. In addition, the "individual-group" dichotomy will be explained and the analysis of what the "we rhetoric", which dominates the group discourse, will be tried to analyze.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics