TÜRK SPOR POLİTİKALARINDA GÜNCEL SORUNLARIN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : Beden Eğitimi ve Spor
Number of pages: 232-244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türk sporunun geçmişten günümüze spor politikaları incelenerek Türk sporundaki yapısal sorunlar ele alınmış ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze kadar gelen süreçteki spor politikaları ve kalkınma planları konu kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında literatür taraması, konu ile ilgili gerek resmi kurum ve kuruluşlarda gerekse bilimsel çalışmalardaki arşivler dijital ortamda taranarak betimsel bir çalışma metodu uygulanmıştır. Araştırmamızın sonucunda, günümüzde spora verilen önem ve destek yalnızca elit sporlar için kullanılmakta olduğu herkes için spor anlayışı giderek azaldığı ve sporun yaygınlaştırılması çıkışındaki amaçlar ile tezat bir durum oluşturduğu görülmüştür. Aynı zamanda, sporun bilinçli yapılmasının alt yapısı olan beden eğitimi derslerinin azaltıldığı ve bu derslere gerekli önemin verilmediği, beden eğitimi öğretmenliği branşı dışında eğitim almış olan öğretmenlerin derslere girmesinin yanı sıra spor teşkilatında da farklı kurumlardaki kişilerin yer aldığı ciddi oranda sporun önündeki olumsuzluklar olarak görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, structural issues were addressed and they were tried to resolve by reviewing Turkish sports politics from past to present. In this sense, sports politics and progress plans of Turkish Republic were included in research concept. For the collection of the data, a descriptive study method was applied by scanning the archives of the scientific studies and by scanning them in digital media. As a result of study, it was seen that importance and support for sports were only for elite athletes, and there has been a decrease in ‘’sports for all’’ understanding, and it was in contrast with the purposes related to popularizing sports. In addition; a decrease in physical education courses which encourage sports, and giving no any importance to these courses, assigning other teachers instead physical education teachers and assigning staff in sports organizations who were not qualified at sports were all seen as serious problems.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics