YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZIM VE DİL BİLGİSİ HATALARININ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 99-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma yabancı dil olarak Arapça öğrenen Türk öğrencilerin bazı dil bilgisi kurallarında yaptıkları hataların nedenlerini belirlemek ve çözüm önerileri getirmek amacıyla, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arapça Öğretmenliği Anabilim Dalında 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içinde ikinci sınıfta eğitim gören 55 öğrencinin İleri Dil Bilgisi dersi vize ve final kâğıtlarının Keshavarz’in (2011) yanlış analizi tasnifine göre değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Araştırma sonuçları öğrencilerin konuyla ilgili olarak başta yazım olmak üzere isim ve sıfat tamlaması, zamir kullanımı, fiil çekimi, söz dizimi ve hareke temelli yanlışlar yaptığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research was carried out in order to determine the causes of the mistakes made by some Turkish students who learn Arabic as a foreign language and to bring the solution suggestions to the students of Gazi University Gazi Faculty of Education Foreign Languages Department Arabic Teacher Education Department of 55 students who are studying in the second semester in 2015-2016 academic year The Advanced Grammar course consists of assessing the visa and final papers according to Keshavarz's (2011) misclassification criteria. The results of the research indicated that the students made mistakes in terms of nouns phrase and adjective phrase, pronouns, verb conjugation, lexicons and harakah.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics