1914-1926 Yılları Arasında Bitlis, Siirt ve Siirt’in İlçelerinde Yaşayan Aşiretler

Author:

Number of pages: 58-91
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu makale iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısımda konu ile ilgili olarak aşiret nedir, aşireti meydana getiren ögeler hakkında giriş mahiyetinde bilgiler verilmiştir. Bitlis, Siirt ve Siirt ili’nin ilçeleri olan Eruh, Şirvan ve Pervari’nin tarihi hakkında her konu başlığı verildiğinde kısa bilgiler verilerek konuya giriş yapılmıştır. Ardından Bitlis, Siirt ve Siirt ili’nin ilçeleri olan Eruh, Şirvan ve Pervari’de 1914-1926 yılları arasında yaşayan aşiretlerin isimleri, dolaşmakta oldukları yerler, nüfusları, besledikleri hayvanların miktarı ve türü, kendi aralarında ayrılmış oldukları kabilelerin isimleri Cumhuriyet Arşivi belgelerine dayalı olarak tablolar halinde sunulmuştur. İkinci kısımda ise aşiretlerde evlenme adetleri, geçim ve hayat şartları, kılık kıyafetleri de arşiv belgelerinden tespit edilmiştir. Ayrıca Bitlis, Siirt ve Siirt’in ilçelerinde bu aşiretlerin yerleşmiş oldukları yerlere kendi adlarını vermiş oldukları da sonuç ve değerlendirme kısmında belirtilmiştir. Yapılan bu çalışma ile yöresel tarihe katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

This article consists of two sections. In the first section, introductory information is given, such as “what is a tribe?”, “constituent components of a tribe”, etc. In each title about history of Bitlis, Siirt, and Eruh, Şirvan and Pervari counties of Siirt, the main subject is introduced by providing short information. Thereafter, tribes’ names, places around which they walked, their population, amount and species of animals that they kept and names of families into which they were divided were presented as tables based on Cumhuriyet Archive documents. In the second section, wedding rituals, livelihood and living conditions, and dressing styles in the tribes were determined from the archive documents. Moreover, it was specified in the conclusion and evaluation section that these tribes gave their names to the places in which they located in Bitlis, Siirt and counties of Siirt. Current internet sources were exploited for supporting the subject matter in the study. The object of the study is to contribute to local history.

Keywords