Atilla Galip Pınar Eserlerinde Yer Alan Mitolojik Sembollerin Sanata Yansımaları

Author:

Number of pages: 358-370
Year-Number: 2017-10

Abstract

Mitoloji, eski kültürlerde dini unsurları taşıyan ve kutsal gerçeklik olarak ele alınan; evrenin, dünyanın ve insanın yaratılışının sembolik şekilde açıklanmasıdır. Sembolizmin geçmişi de, insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Olayların nesnelerin sözcüklerin felsefi ve ideolojik olarak yorumunu yapan bir sistemdir. İzleri tarih öncesine kadar uzanan bu semboller; bilinçaltımızda kaybolmadan hala bizleri etkisi altına almaktadır. Şöyle ki sanatçılar; fikir ve duygularını herkesin anlayamadığı bir sembolizm içinde çalışmalarında yansıtmışlardır. Günümüzde bu sembollere birçok sanatçının eserlerinde rastlamak mümkündür. Bu semboller sayılar, renkler, şekiller, çizgiler, fikir ve yorumlarıyla her toplumda kendilerine özgü amaç ve davranışlarla farklılıklar göstererek önemini korumaya devam etmektedir. Biz de bu çalışmamızda mitolojik sembolleri kullanan Atilla Galip Pınar sanatçımızın 11 eserinin analiz ve yorumunu yapacağız. Sanatçımız eserlerinde çoğunlukla kendi iç yolculuğunun, bunalımlarının, sosyal hayatının ve varoluşu sorgulamalarının yansımalarını izleyiciyle paylaşmıştır. Bu eserlerini yaparken de geçmişten gelen sembolleri eserlerinde kullanmıştır. Geçmiş ve gelecek arasında bu sembollerle bağ kurarak günümüz sanatçılarına ilham kaynağı olmuştur.

Keywords

Abstract

Mythology, which consists of religious components and is regarded as sacred reality, is a symbolic explanation of the creation of the universe, the world, and man in ancient cultures. The history of symbolism dates back to the history of humanity. It is a system which also interprets facts, objects and words philosophically and ideologically. These symbols which trace back to prehistorical times are still influencing us before they disappear within the subconscious in such a way that artists reflected their ideas and feelings in their works with symbolism that not everyone was able to comprehend. Today, these symbols can be seen in the works of many artists. These symbols maintain their importance in every society by differing from their specific purposes and behaviors with their numbers, colors, shapes, lines, ideas, and interpretations. In this study, we will be analyzing and interpreting 11 works of Atilla Galip Pınar who used mythological symbols. The artist has often shared the reflection of his inner journey, his depressions, his social life and his existence inquiries in his works. While doing these works, he used the symbols from the past. His works become a source of inspiration for today's artists by linking these symbols between the past and the future.

Keywords