Antrenörlerin, Futbolcuların ve Taraftarların Türkiye’deki Futbol Kulübü Yöneticilerinin Kişiliklerine ve Mesleki Yeterlilik İlişkin Görüşleri

Author:

Number of pages: 448-455
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu çalışmanın amacı futbolcuların, antrenörlerin ve futbol takımı taraftarlarının futbol kulübü yöneticilerinin mesleki yeterlilik ve tutumlarına ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Derinlemesine yapılan bireysel görüşmeler yazılı ortama aktarıldıktan sonra içerik analizi yapılmıştır. Analizler sonucu ulaşılan bulgular kişilik özellikleri ve yöneticilik özellikleri olmak üzere iki tema altında değerlendirilmiştir. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan araştırma sonuçlarına göre futbol kulübü yöneticilerinin alanyazındaki ideal yönetici kişiliği ve yöneticilik becerisiyle hiç örtüşmediği tam tersi bir profil çizdiği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine soccer players, soccer coaches and soccer fans thoughts towards soccer club manager’s personality and professional competence. According to this purpose one of the ways of qualitative method which is individual interview was chosen. After the in-depth interviews were transferred in to text they have been content analyzed. Analyze results were considered under two themes as personality traits and management skills. Based on the participant’s thoughts the results showed that soccer club manager’s personality traits and management skills did not match with the literatures ideal manager personality traits and management skills in other words football club managers’ show opposite profile according to the literature.

Keywords