TÜRK TOPLUMUNDA AHLAK BUNALIMI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu : İktisadi Düşünce
Number of pages: 173-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İktisat sosyolojisine göre piyasa sistemi toplumdan ayrı bir sistem değildir, toplumun bir parçası olarak kabul edilmelidir İktisat sosyolojisine göre ekonomiler sınıf yapısı, kültür, kurumlar, tarih, siyaset gibi sosyal faktörlerin içerisinde gömülüdür. Dolayısıyla, bu faktörler yokmuş gibi iktisadi analizler yapılamaz. Ancak, Neoklasik ekonomi teorisi sosyal ilişkiler ve sosyal faktörlerin piyasaların sağlıklı işlemesini ve piyasaların optimal sonuçlarını bozduğunu kabul eder. 1980’lerden beri Newtoncu olan Neoklasik model Türkiye’yi etkisi altına almıştır. Özelleştirmeler, bütçe kesintileri, sermaye piyasalarının açılması, devlet müdahalesinin azaltılması gibi reformlar Türkiye’de uygulanmıştır. Türkiye ekonomisi sosyal olarak gömülü bir ekonomidir. Aynı zamanda Türk toplumu hala organik bir toplumdur. Ancak Türk toplumunda bir ahlak bunalımı yaşanmakta, toplumumuzda aile ilişkileri, gelenekler, Anadolu değerleri hızlı bir şekilde çözülmeye devam etmektedir. Bu bağlamda çalışmada Batılı kaynaklardan alınan Neoklasik ekonomi teorisinin ve evrensel ahlak paradigmasının toplumumuzda bir ahlak bunalımına yol açtığına değinilerek, ahlak bunalımından kurtulmanın çözüm yolları üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

According to the approach of economic sociology market system is not a seperate system from society, it should be accepted as a part of society. According to the economic sociology economies are embedded in social factors like class structure, culture, institutions, history, politics etc. Therefore, economic analyses should include those social factors. However, Neoclassical theory assumes that social relations and social factors impede the functioning of market economy and disrupt the optimal solutions of the market system. Since 1980s the Newtonian Neoclassical model influences Turkish economy heavily. Reforms like privatizations, budget cuts, opening of capital markets, reduction of government intervention are realized in Turkish economy. Turkish economy is a highly socially embedded economy. Besides, Turkish society is stil an organic society. However, in Turkish society there is a moral crisis, families, traditions, Anatolian values are continuosly being eroded. In this study, there will be explanations about how Neoclassical economic theory and universal ethics which are imported from Western world cause a moral crisis in Turkish society. Besides, at the end of the study there are some solutions to prevent this moral crisis.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics