TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜ VE SEMBOL İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Author:

Number of pages: 25-39
Year-Number: 2017-10

Abstract

Semboller hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkan görsel ve işitsel öğelerden oluşmakta ve siyasal etkileşimin en önemli araçlarından biri olmaktadır. Birey, semboller aracılığıyla siyasi görüşünü karşı tarafa açıklayabilmektedir. Her kültür kendi sınırları içerisindeki temel kültürel dinamikleri vasıtasıyla bilinir ve devamlılığını sağlayabilir. Farklı ülkelerin sembolleri ve kültürel argümanları başkaları için çok fazla anlam ifade etmese de içinde bulunduğu toplumun üyeleri için büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, kültür ve sembol etkileşimi, Türk kültürüne özgü biçimleri ile ele alınmıştır. Sembollerin algılanış biçimleri, kültürel, tarihsel ve mitolojik ögeler ışığında belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, Türk siyasal kültüründe öne çıkan, “sayı”, “ağaç”, “renk” sembolizmi ve Türklerde hâkimiyet sembolü olarak “ok ve yay” sembolizmi temelinde kültür-sembol ilişkisi üzerine değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Symbolls are form from many audio/visual elemets and they are the most important political devices of political communication. A person can explain the political wiev by the way of symbolls. Every culture is known by the basic cultural dynamics in their own borders, and can live on in this way. Even though the symbols and cultural arguments of cultures mean nothing for each other, these are significantly important for the members of each society. In this study, we trying determine conception of symbols within the frame of cultural, historical and mythological elemets. Hereby, the relationship between culture and symbols are clarified to be intrinsic to Turkish Culture. The ways of perception of the symbols are determined in the light of cultural, historical and mythological elements. Within this framework, the cultural – symbol connection has been analyzed at the heart of “arrow” and “arc” symbolism as Turkish sovereignty and “number”, “tree” and “colour” symbolism which are prominent figures in Turkish political culture.

Keywords