VOLTAİRE’İN ZADİG ADLI ESERİNDE KADER İNANCI

Author:

Number of pages: 16-24
Year-Number: 2017-10

Abstract

Voltaire’in eseri Zadig, masalımsı anlatımına rağmen çok gerçekçi konulara değinmektedir. Eser, Zadig adlı kahramanı aracılığıyla yazarın yaşamı boyunca mücadele ettiği kilise ve onun akıl dışı uygulamalarını, dogma ve hurafeleri kısacası Aydınlanma felsefesinin adalet, özgürlük ve bilim gibi belli başları değerlerini yansıtan oldukça anlamlı bir eserdir. Zadig anlatı içerisinde isyana dönüşen düş kırıklıklarında ve kopma noktalarında Tanrı inancı sayesinde her seferinde yeni çıkış yolları bulur. Kaderi konusunda veryansın eder ve sürekli onu sorgular. Bu sorunlara temel inanışları doğrultusunda cevap arar. Zor anlarında aklı ve yetenekleri sayesinde hayatta kalmayı başarır. Ama bir yandan insanların takdirini kazanırken diğer yandan da birilerinin kıskançlığına maruz kalır. Kader inanışına yönelik sorgulamaları sırasında bir melek kendisine eşlik eder ve onu bir çok sınamadan geçirir. Böylelikle Zadig kaderin gerçek anlamını kavrar. Voltaire yaratancı birisi olarak Tanrının varlığına ve insanın kaderinin onun iradesinde olduğunu göstermeye çalışır. Bu çalışmada masal boyunca Zadig’in yaşamında öne çıkan ve onu bir şekilde etkileyen olaylar aktarılmış ve bu olaylar sırasında yazarın vermek istediği mesajlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Zadig Voltaire’s work, in spite of its legendary expression, it mentions too realistic themes. Work is a novel that reflects the church he struggled through his life, his irrational implemantations, dogma and superstitions,in short, Enlightment Philosophy’s major values just as justice, freedom and science through the hero called Zagid.In novel, Zagid finds new ways at every time for his deceptions which was turned into rebellion and breakawaypoints thanks to his faith in God. He always rails about his faith and interrogates it. He searches the answers these questions according to his beliefs.In his difficult times, thanks to his intelligence and skills, he manages to survive.On the one hand he gains people’s appreciations, on the other hand he is exposed to some’s jealousy. While he is interrogating the faith of destiny , an angel accompanies and tests him. So, he understands the exact meaning of the destiny. Voltaire as a deist person tries to indicate that the existence of God and human’s destiny are depend on God’s volition. In this work, along the tale prominent cases and events that he affected in someway in Zagid’s life are relayed and during these events the messages that the writer wants to emphasize are tried to revealed.

Keywords