TÜRKÇE YAZINDA DİĞERKÂMLIK (ÖZGECİLİK) YAKLAŞIMI VE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNE YANSIMALARI

Author:

Number of pages: 270-287
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bireyin şahsi menfaatlerinin ön plana çıkarılmasından ziyade başkalarının faydası amacıyla herhangi bir beklenti içeresinde olmadan yapılan eylemler diğerkâmlık olarak ifade edilmektedir. Diğerkâmlık kavramı farklı disiplinlerde ele alınmakla birlikte bu çalışmada, Türkçe yazındaki kökeni ele alınarak tartışılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı diğerkâmlık yaklaşımının Türkçe literatürde nasıl ele alındığının ve yönetim düşüncesindeki izlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Nasihatname türü eserlerden yola çıkarak bilgi, dini unsurlar, ahlaki değerler, zihniyet değişimi ve toplumsal fayda olarak diğerkâmlığın farklı biçimlerde değerlendirildiğine ulaşılmıştır. Bu çalışma, diğerkâmlık kavramına yönetim düşüncesi çerçevesinde Türkçe yazın tarafından yapılan katkıların ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Instead of having the individual’s personal interest in the foreground, actions taken for the benefit of others without any expectation for the benefit of the individual’s self-interest expressed as altruism. Although the concept of altruism is discussed in different disciplines, in this study it has been discussed in the literature of Turkish origin. The main objective of this study is how the altruism approach addressed in the Turkish literature and reveals the traces of the management thought. Based on the type of work Nasihatname, it has been found that different forms of altruism evaluated as information, religious elements, moral values, change of mentality and social benefit. Present study, it is important to find out the contribution to the concept of altruism made by the Turkish literature in terms of within the framework of the management thought.

Keywords