GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜNYASINDA, TÜRK LEHÇE VE AĞIZLARINDA KULLANILAN RENK İSİMLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 107-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

tarihî derinliği, konuşan kişi sayısı ve konuşulduğu coğrafî alanın genişliği bakımından, dünyanın önde gelen dilleri arasındadır. Türkçede yer alan çok sayıdaki renk ismi, Türkçeye zenginlik sağlamaktadır. Türkçedeki renk isimleri, geçen yüzyıllar boyunca bazı küçük ses değişimlerine uğramış olsa bile, genel olarak bugüne kadar aslî hâllerini muhafaza edebilmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle ak, kara, sarı, al, kızıl gibi ana renk isimleri herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu makalede, hem Türkçenin çeşitli ağız ve lehçelerinde bulunan renk isimlerini ortaya koymak, hem de dünyanın birçok bölgesine yayılmış olsa da Türkçe konuşan topluluklar içerisinde hâlâ Türkçe renk isimlerinin birçoğunun ortaklaşa kullanılmakta olduğunu göstermek istiyoruz.

Keywords

Abstract

Turkish dialects which are spoken in various places in the World have rich colour names. Defined in a colour, many words have richness. Today, It seems that mostly used colour names are in common in Turkish geography. White, black, yellow, red, reddish etc. Some colour names have undergone changes because of their dialects general tone characteristics. (e.g. yeşil, jasıl - caşıl). However, It should not be forgotten that the usage of colours are same in nine Turkish dialects makes us think colours have a national guality in Turkish nations. We want to show here both Turkish various dialects emphasizing colours and these dialects are used commonly in societies where Turkish is spoken.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics