İBN HAZM’A GÖRE YENİ AHİT

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Dinler Tarihi
Number of pages: 64-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İbn Hazm, onuncu asrın sonunda ve on birinci asrın başında yaşamış, İslam düşünürüdür. O, İslam dünyasına ilmi yenilikler getiren, özellikle de metot açısından yeni bir yöntem geliştiren bir ilim adamıdır. İbn Hazm’ın, tarih, dinler tarihi, mezhepler tarihi, felsefe, kelâm gibi ilmi sahalarda ürettiği kıymetli eserleri bulunmaktadır. Dinler Tarihi ile ilgili eserlerinde Hıristiyanlık, bu dinin ortaya çıkış tarihi, kutsal kitapları ve çelişkileri gibi konuları işlemiştir. İbn Hazm’a göre, tarihi geçmişi bin yıldan fazla olan Hıristiyanlık, yaşadığı dönemdeki tezahürleri itibariyle, İsa Mesih’in getirdiği dinden kaynaklanan bir gelenek değildir. Aksine ona göre, İsa Mesih’in getirdiği din, Şam vizyonuyla kendine görev verildiğini ileri süren Pavlus tarafından değiştirilmiştir. İbn Hazm’ın Hıristiyan kutsal kitabı “Yeni Ahit” veya “İncil” hakkında verdiği bilgiler, günümüze de ışık tutmakta ve pek çok konuyu aydınlatmaktadır.

Keywords

Abstract

Ibn Hazm is an Islamic thinker who lived at the end of 10th and at the beginning of 11th centuries. For Islamic world he developed new method and simplifications to science. Ibn Hazm has number of valuable work in areas such as history, history of religion, history of sects, philosophy and theology. In his works that related to history of religion, he covered Christianity and creation of this religion, holy books and contradiction. According to Ibn Hazm, Christianity is not sourced from the basic eaching of Jesus; rather it is a kind of fabricated tradition in terms of the teachings of Paul who claimed to have a vision in Damascus. The information about several Christian sacred book “New Testament” or “Bible” given by Ibn Hazm is of still significance due to their function of shedding light on some scholarly questions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics