LİSANIN İNCELİKLERİ VE SOSYAL GETİRİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Edebiyat Sosyolojisi
Number of pages: 1-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ana dile hâkimiyet derecesi birey için psikolojik ve sosyolojik boyutlar içeren bir konudur; kişinin sosyal statüsünü belirlemede bir etkendir. Ana dile iyi hâkim olamayış bir sosyal mahrumiyet sebebidir. Ana dilinde meramını güçlü bir şekilde ifade ediyor olmak ise, dikey hareketlilikte yardımcı olur; yani kişinin statüsünü yukarılara taşır. Belli meslek erbâbı iyi bir iletişim becerisine özellikle bağlı olmak durumundadırlar. Gerilim dolu ecnebi ortamlarda anadili kullanmak ¦hattâ sövgüler içerse dahi¦ bireye rahatlık sağlar. Nitekim sövgülü takılmalar, samimî birincil kümelerde bir dayanışma ve sargınlık alâmeti gibidir.

Keywords

Abstract

The degree of the command of the mother tongue involves psychological and sociological dimensions, for the individual. It is an important factor in determining a person’s social status. If the mother tongue is not fully mastered, this constitutes a heavy social deprivation. On the other hand; being capable of expressing oneself powerfully in one’s mother tongue facilitates upward mobility, thereby contributing to the raising of the social status. Members of certain professions especially rely upon a good communication skill. Using the mother tongue provides psychological relief to the individual in distressed foreign environments, even if swearing words are involved. Indeed, ritual insults within closely linked primary groups serve as good signs of solidarity and cohesiveness.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics