İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRME VE KOÇLUK

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : İnsan Kaynakları Yönetimi
Number of pages: 155-168
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin en önemli ve değerli sermayeleri iyi organize olmuş insan kaynaklarıdır. İnsan kaynaklarında yaşanan yetersizliklerin veya performansla ile ilgili yetersizliklerin giderilmesi için bir uzman veya yönetici aracılığıyla müdahaleler yapılmaktadır. Çalışan veriminin artırılması amacıyla İnsan kaynakları yönetiminde personel güçlendirme çalışmalarına önem verilmektedir. Alternatif bir yöntem olarak da koçluk tekniği ile değerleme, doğal bir süreç olarak kendini göstermektedir. Bu teknik ile değerlemede insan kaynaklarını geliştirebilme ve çalışanların içgüdüsel yeteneklerini kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, işletmelerdeki insan kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde faydalanabilmek için ve personeli güçlendirme vizyonu çerçevesinde çalışanların; yönetime, karar verme sürecine yüksek oranda katılımı ile birlikte özel rehberlik yöntemiyle bireysel performans değerleme işleyiş sürecini çeşitli yönleriyle ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

The most important and valuable capital of enterprises are well organized human resources. Interventions are carried out through an expert or a manager for inadequacy of human resources or inability to perform. Emphasis is placed on personnel empowerment in the management of human resources in order to increase employee productivity. As an alternative method, evaluation by coaching technique is shown by itself like a natural process. With this technique, it is possible to develop human resources in valuation and enable employees to use their instinctive abilities. The aim of this study is to be able to benefit from the human resources of the enterprises effectively and efficiently and in the framework of the vision of empowerment of personnel; The individual performance evaluation process of the employees is carried out in various ways through the special guidance method with high participation in the decision making process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics