HALKIN ERMİŞİ YUNUS EMRE’NİN MEZARI NEREDE

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 143-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

7. Hicri, 13. Milâdî yüzyılda, Anadolu, ruhî siyasî ve sosyal bakımından yeni bir mayalanma ve yoğrulma çağının, başında, Türk milletinin yetiştirdiği en büyük şairlerden olan Yunus Emre “Anadolu’da yetişmiş bir derviş, bir ahlâkçı ve nihayet büyük bir düşünürdür. “Anadolu’nun karanlık çağında açan gül’lerin en ihtişamlısı; bir o kadar da sade olanı Yunustur. Asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunan, bugün de şiirleri yalnız bizde değil birçok ülkelerde ilgi uyandırmış bulunan müstesna bir şahsiyettir. Eksilmeyen şöhretine rağmen, Yunus Emre’nin hayatı ve kimliği hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Anadolu halkı Yunus’u yaşadığı asırdan bu yana öylesine benimsedi, öylesine yüreğine aldı ki hiç kimse ona ait belgelere dayalı bir biyografiye ihtiyaç duymamıştır. Hayatını eserinden, söylediklerinden ibaret gördü ve onu her zamanda ve mekânda şiirleriyle yaşatarak, kendi ruhunun tercümanı olarak, kendi sözcüsü kabul etti.

Keywords

Abstract

Hijri, 13. Was performed in the 21st century, Asian, political and social ferment and new in terms of an individual depends on the plasticity of the age of the beginning, of the Turkish nation is one of the greatest poets Yunus Emre raised "a grown in Anatolia, a moralist, and finally a great thinker." In the dark ages of Anatolia, the most glorious roses open; It's simply one Yunus. For centuries, today's poems read with pleasure and admiration alone we found compelling in many countries not in an exceptional personality. Despite his fame, Yunus Emre's life and almost no details about the identity of the unknown. Anatolian people inhabited since centuries-old Jonah so embraced, so took heart that no one belongs to him is the need for a biography based on the document. Having said that, his life work of the saw and settled her every time of poems as their spirit through interpreter, accepted his own spokesman.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics