SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler- Sağlık Yönetimi
Number of pages: 227-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mal ve hizmet anlamında kitle üretimine geçiş beraberinde grup çalışmasına yatkın ve bireysel performansını takım çalışmasında da gösterebilecek işgörenlerin varlığını gerekli kılmıştır. Sosyal kaytarma davranışı, çalışanların takım çalışması içerisindeki performanslarının, bireysel çalışma zamanlarındaki performanslarına kıyasla azalma eğilimi göstermesidir. Gerçekleştirilen bu çalışmada, Dergipark, Ulusal Tez Merkezi, Web of Science olmak üzere üç veri tabanı incelenmiş ve eleme-dışlama kriterlerinin ardından 17 çalışma dâhil edilmiştir. Sosyal kaytarma davranışını sergileyen bireyler, grup içerisinde bu davranışı sergileyen diğer bireylerin de var olduğundan veya olduğunu düşündüğünden dolayı bu davranışı sergiledikleri yönünde bir savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Grup içerisinde bireylerde meydana gelecek performans düşüşü, örgütün amaçlarına ulaşmasında olumsuz etkiler doğuracağından işgörenlerin motivasyonunun yüksek tutulması ve grup içinde etkili iletişim şartlarının sağlanabilmesi bu davranışın daha az sergilenmesine neden olabilecek faktörler arasındadır.

Keywords

Abstract

The transition to mass production in the sense of goods and services has necessitated the existence of workshops that are prone to group work and can show individual performance in team work. Social loafing behavior tends to decrease the performance of employees in team work compared to their performance at individual work times. In this study, three databases, Dergipark, National Thesis Center and Web of Science, were used to search informations and 17 studies were included after applied exclusion criteria. Individuals exhibiting social loafing behaviors have developed defensive mechanisms show that they behave in the same way as other individuals who exhibit this behavior in the group or because they think they exist. The decrease in the performance of the individuals within the group, the high motivation of the employees and the effective communication conditions within the group are among the factors that may cause this behavior to be less exposed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics