TÜRKİYE’DE SON DÖNEMDE AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞ VE ALTERNATİF HİPOTEZLER

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Ekonomi
Number of pages: 75-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin yaşadığı ekonomik krizler, İngiltere’de yapılan referandum da Avrupa Birliği’nden çıkma yönünde bir sonuç oylanması, Avrupa Birliği’nin geleceği konusunda tartışmalara neden olmuştur. Bu sürece Türkiye içinde AB’ne alternatif olabilecek Türk birliği ya da Şanghay İşbirliği Örgütüne giriş gibi konular gündeme gelmiştir. Bu çalışmada öncelikle Türkiye’nin AB ile olan ilişkisi siyasi ve hukuki boyutta kronolojik sırası ile incelenmiş arkasından Türkiye’nin AB’ne üyelik sürecinde en önemli adımı olan Gümrük Birliği’nin dış ticaret üzerinde etkileri, 28 üyeli AB üyesi ülkeler ile yapılan ticaret verileri yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında kişilerin Avrupa Birliği’ne bakışları konusunda bir anket çalışması yapılmış ve Avrupa Birliği’ne genel bakış ve alternatif olarak Türk Birliği hususunda görüşleri alınmıştır. Kişilerin mezun oldukları eğitim seviyesi ve meslekleri ile kişilerin Avrupa Birliği’ne alternatif o bir Türk birliği kurulması gerektiği düşüncesi arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

Economic crises have by some member countries of the European Union, The referendum in England, Consequences for exit from the European Union, has caused debates about the future of the European Union. Within this process Turkey, Turkish Union which may be alternative to EU or introduction into the Shanghai Cooperation Organization likes issues have come to the agenda. In this study, Firstly Turkey's relation with EU at the political and legal level Examined in chronological order than by Turkey's most important step in the EU membership process effects of the Customs Union on foreign trade, analyzed with the help of trade data with 28 member EU countries. In the application part of the study, a questionnaire on the view of people in the European Union and idea of the European Union And as an alternative the views of the Turkish Union were taken. There was no statistically significant difference between the educational level and profession to which the persons graduated and the thought that the persons should establish an alternative Turkish Union to the European Union.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics