GELENEKTEN GELECEĞE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ YAPITAŞI: AHİLİK

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Ekonomi, sosyoloji, şehircilik
Number of pages: 276-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalede, 1000 yıldan fazla geçmişe sahip, kökeni içinde bulunduğumuz Orta Asya coğrafyasına dayanan ve Türk kültürüne içkin olan Ahilik geleneğinin; Türk kültürünün korunup gelecek kuşaklara aktarılmasında yapıtaşı niteliğinde olduğu savunulmaktadır. Ahlaki, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, hatta askeri yapılanmayı ve fiziki çevreyi biçimlendiren ahilik geleneğimiz, kültürel kökenimiz; günümüzde toplumsal yapı içerisinde yeterince yaşatılamamaktadır. Avrupa merkezli mevcut uygarlık anlayışı; ekonomiyi merkeze almakta, farklılıkları toplumdan ve mekandan dışlamakta, bireysel kimlik oluşturmayı hedeflemektedir. Türk Dünyasının örf ve adetlerini yansıtan ahilik; insanı merkeze alan, farklılıkların ahengini, birliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve adaleti esas alan yapısıyla, mekan düzenlemesiyle, Türk kimlik ve kültürümüze özgüdür. Orta Asya anayurdumuzdan göçle birlikte Anadolu’ya taşınıp İslami değerlerle kaynaştırılarak kurumsallaştırılan ve kültürel bir değer olarak genlerimizde yer alan ahiliği; Türk kültürünün birleştirici yapıtaşı olarak, sosyal hayattan ekonomiye, ticaretten sanayileşmeye, eğitimden turizme, mimarlıktan şehirciliğe kadar her alanda geleceğe taşınmanın varlık görevimiz olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this article, it is argued that Akhism tradition which dates back to 1000 years ago and is rooted in the geography of the Middle East and inherent to Turkish culture has the role of building block in preserving cultures of Turkish, transferring them to the next generations and securing their unity. Our akhism tradition, our cultural root, which has shaped moral, economic, social, cultural, political and even military structure and physical environment, is ignored in today’s social structure. The existing Eurocentric understanding of civilization considers economy as central, excludes differences from the society and the space, aims at creating an individual identity. Akhism, reflecting manners and customs of the Turkish World, is peculiar to our Turkish identity and culture with its structure and spatial organization which considers man as central and is based on the harmony of differences, unity, solidarity, cooperation and justice. Akhism, having moved into Anatolia with migration from our Central Asia homeland, have become part of our genetic inheritance as a cultural value through being integrated with Islamic values and being institutionalized. It is stated that it is our existential task to carry akhism, as a unifying building block of Turkish culture, to future in areas such as from social life to economi , trade to industrialization, education to tourism and also architecture to urbanism, etc.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics