OKUL ORTAMINA ÖZGÜ YEME BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ, İYİ NİYETLERLE YAPILAN HATALAR, KAÇINILMASI ve YAPILMASI GEREKENLER¹

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Psikoloji
Number of pages: 54-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeme bozuklukları genellikle ergenlik ve ilk yetişkinlikte başlayan, %5 ölüm oranlarıyla seyreden, ciddi patolojilerdir. Okul çağı ergenlik dönemiyle de örtüşen gelişimsel açıdan kritik bir dönemdir. Bu dönemde ağırlık ve boy açısından dalgalanmalar yaşanması kaçınılmazdır. Yeme bozuklukları çeşitli fiziksel, duygusal ve davranışsal değişikliklerle ilişkili karmaşık psikopatolojilerdir. Bazı davranışlar, bir ergenin olağan beden memnuniyetsizliğinden ya da ergen diyetinden yalnızca azıcık fazlası gibi görünse de belirtilerin tümü bir arada ele alındığında ciddi bir yeme bozukluğu riskinin var olabileceği açıkça anlaşılır hale gelmektedir. Okul ortamında yeme bozukluklarının fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtilerinin ayırdedilebilmesi tüm sayılan sebeplerden dolayı önemlidir. Yeme bozukluklarının ölüm riski taşıyan bir psikopatoloji çeşidi olması erken tanınmasının önemini artırmaktadır. Eğer bir öğrenci ilgili belirtilerden bir kısmını göstermekteyse, konuya dikkat yöneltmek ve endişelenmek için yeterli sebep var demektir. Dolayısıyla eğitimcinin okul ortamındaki yeme bozukluğuyla ilişkili belirtileri bilip tanıması önemlidir. Bu düşünceden hareketle bu makalede yeme bozukluklarının okul ortamındaki fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtileri tanımlanmıştır. İyi niyetle yapılan hatalardan, hedeflenmeksizin verilen zararlı mesajlardan söz edilmiştir. Ayrıca bu makalede yeme bozukluklarının önlenmesi bakımından okul ortamında eğitimciler tarafından yapılması gerekenlere ve kaçınılması gerekenlere işaret edilmiştir.

Keywords

Abstract

Eating disorders are serious psychopathologies which usually develop during puberty and early adolescence and proceed with %5 mortality rates. School age is a critical period which is developmentally critical since its overlap with puberty. During that period fluctuations in terms of weight and height are inevitable. Eating disorders are complex psychopathologies which are related with various physical, emotional and behavioral changes. Some behaviors might seem just a little more than an adolescent diet or body dissatisfaction, but when all symptoms handled together it became obvious that there might be a risk for a serious eating disorder. Because of all these mentioned reasons differantiation of physical, emotional and behavioral symptoms of eating disorders at school setting is important. The fact that eating disorders is a psyhopathology with mortality risk is increasing the importance of early detection. If a student shows some of the related symptoms it means there is sufficient reason to be concerned and to direct attention. Therefore symtoms of eating disorders’ at school settings should be known by educators. From this point of view in this article physical, emotional and behavioral symptoms of eating disorders at school setting have been defined. Harmful messages that are given by educators without targeting and mistakes which are results of good intentions have been decsribed. In this article in terms of eating disorder prevention actions that should be done and actions that should be avoided by educators at school settings have also been pointed out.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics