REENKARNASYON İNANCI

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Din Psikolojisi
Number of pages: 246-255
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, çok eski zamanlardan beri farklı coğrafyalarda varlığını sürdüren Reenkarnasyon inancı çeşitli açılardan ele alınmaktadır. Bu çerçevede özellikle reenkarnasyona benzeyen tenasüh inancı da değerlendirilmekte ve her iki inanç arasındaki ilişki sadece kavramsal tanımlama ya da fenomenolojik açıdan değil aynı zamanda mukayeseye tabi tutulmak suretiyle aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra reenkarnasyon konusunda yapılan çalışmalar ile yaşandığı iddia edilen olaylar özelinde; inanca dair psişik meseleler, özellikle de hipnoz ve rüyalar ele alınarak analiz edilmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the belief of reincarnation which has existed in different places since ancient times has been dealt with from many aspects. In this context, especially the belief of tanâsukh which is similar to reincarnation has been reviewed, and the relationship between reincarnation and tanâsukh beliefs has been discussed by means of not only conceptual meaning or in a phenomenological way but also analogy. Besides, studies conducted regarding reincarnation and events which have been taken place in particular, psychic matters as to belief have been analyzed by dealing with especially hynosis and dreams.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics