MEHMET AKİF ERSOY’UN “HASIR” ŞİİRİNİ GÖSTERGEBİLİMLE OKUMAK

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 200-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş bir kuram olan göstergebilim, kesitlere ayırmak suretiyle metnin derin yüzeyini ortaya çıkarmaya çalışan bir yaklaşımdır. Metnin geneli içinde fark edilmeyen ayrıntılar, kesitleme yöntemiyle gün yüzüne çıkarılır. Kişi ve olayları işlevlerine göre değerlendiren göstergebilim, metinlerdeki kahramanlara ve vakalara takılı kalmaz; bunun yerine evrensel bazı sonuçlara ulaşmaya çalışır. Karşılaştığı kahramanları çeşitli gruplara ayırır (gönderici-alıcı, destekleyici-engelleyici, özne-nesne), vakaları ise aşamalara ayırır (betisel, anlatısal ve mantıksal düzey) ve bu şekilde metnin yüzeyinden derinlerine doğru yol alır. Bu çalışma, Türk şiirindeki manzum hikâyeciliğin en önemli isimlerinden Mehmet Akif Ersoy’un “Hasır” şiirini göstergebilimsel bir okumaya tabi tutmayı amaçlamaktadır. Manzum hikâye seçimi, yazınsal göstergebilimin “anlatı”yı esas almasından dolayı bilinçli olarak yapılmış bir tercihtir; çünkü bünyesinde bir vaka barındırmaktadır. Mehmet Akif Ersoy, sosyal fayda peşinde koşan, toplumun derdiyle dertlenen ve şiirleriyle mesaj vermeye çalışan bir şairdir. Çalışmada göstergebilimsel bir yaklaşımla şiirin derinliklerine ulaşılacak, metnin başı ile sonu arasındaki dönüşüm ortaya çıkarılacak ve şiirin evrensel iletisi de irdelenecektir.

Keywords

Abstract

Semiotics, a contemporary theory, is an approach that tries to reveal the deep surface of the text by dividing it into sections. The small details that are not noticed in the general text are revealed by the sectioning method. Semiolotics that evaluates people and events according to their functions, does not depend on the persons and events in the texts; instead it tries to reach some universal conclusions. It divides the contacts person into several groups (sender-recipient, supporter-blocker, subject-object), separates stages the events (textual, narrative and logical level) and thus descending from the surface of the text to the depths. This study, aims to a semiotic reading to one of the most important names of Turkish storytelling poetry (epos) Mehmet Akif Ersoy's “Hasır” poem. The selection of storytelling poetry (epos), a conscious choice because literary semiotics are based on “narrative” and it has an event. Mehmet Akif Ersoy is a poet who sought social benefit, suffered from social problems and tried to send messages with his poems. Through a semiotic approach in the study, the depths of poetry will be reached, the transformation between the beginning and the end of the text will be revealed and the universal message of poetry will be examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics