İSLAM ve GİRİŞİMCİLİK: GİRİŞİMCİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 33-50
Year-Number: 2017-12

Abstract

İslami ekonomi ve ticaretin bir parçası olarak girişimcilik, kontrol altındaki kaynakların ötesinde fırsatları takip etme ile ilgili bir konudur. Dürüst bir Müslüman girişimci, her zaman ve her yerde İslami prensip ve değerlere göre harekete eden biri olarak tanımlanabilir. Müslüman bir girişimci, risk ve getirinin ötesinde 3. boyut olarak Allah’ın rızasını da kazanmak için hareket eden bir yatırımcı olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada, girişimci adayı öğrencilerin İslami girişimcilik özellikleri açısından durumu araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre girişimci adayı öğrenciler, günlük yaşam ile işletme yönetimi açısından aynı İslami hassasiyeti göstermemektedirler. Aynı zamanda temel işletme fonksiyonları olan pazarlama ve finans açısından da düşük bir İslami hassasiyet taşımaktadırlar. Diğer taraftan araştırmada, girişimci adayı öğrencilerin bazı İslami girişimcilik alt özellikleri açısından da düşük hassasiyet taşıdıkları bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Entrepreneurship as a part of Islamic economy and trade, is related to following up opportunities rather than controlled resources. A honest muslim entrepreneur can described as an individual who act according to Islamic principles and values every time and everywhere. Muslim entrepreneur, as third dimension beyond risk and return, can interpreted as investor who act for also gaining the consent of the God. At this study, entrepreneur candidate student’s current situations in terms of Islamic entrepreneurship was studied. According to obtained results entrepreneur candidate students do not show same level of Islamic precision on daily life and business management. At same time they perform low level of Islamic precision in terms of finance and marketing which are also fundamental business functions. On other hand, at this study, Islamic precision level of entrepreneur candidate students was observed in low level in terms of some sub-level of Islamic entrepreneurship characteristic.

Keywords